STT

TÊN ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ MAIL

ĐIỆN THOẠI

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

   

1

Chủ tịch HĐQT-Nguyễn Đức Cường

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04.39871554

3

Phó Chủ tịch  HĐQT – Phạm Văn Hải

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0918012063

2

Uỷ viên HĐQT- Phạm Đình Cương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04.39872347

4

Ủy viên HĐQT – Lê Văn Thành

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04.39871673

5

Ủy viên HĐQT – Nguyễn Hoàng Hải

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0967633888

 

BAN GIÁM ĐỐC

   

1

Giám đốc -Phạm Đình Cương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04.39872347

2

Phó Giám đốc - Lê Hải Long

lelong @vinhha.com.vn

04.39871481

3

Phó Giám đốc - Nguyễn Văn Toản

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04.38214785

4

Phó Giám đốc - Trần Công Đắc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04.39874167

5

Phó Giám đốc  - Nguyễn Khắc Quý

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04.39872852

 

CÁC PHÒNG BAN - CHI NHÁNH

   

1

Phòng Tổ chức - Hành chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04.39871309

2

Phòng Tài chính - Kế toán

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04.39870006

3

Phòng Kinh doanh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04.39873732

4

Phòng Kế hoạch

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04.39872381

5

Phòng Kỹ thuật

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04.39872346

6

Xí nghiệp Xuất nhập khẩu I

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04.39871841

7

Xí nghiệp Chế biến nông sản Vĩnh Tuy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04.38213827

8

Trung tâm Giới thiệu sản phẩm Vĩnh Hà

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04.39710730

9

Xí nghiệp Xây dựng 2

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04.39872353

10

Trung tâm Thanh Trì

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04.38613100

11

Trung tâm Gia Lâm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04.38750616

12

Ban quản lý dự án

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04.39872348

13

Trung tâm Cầu Giấy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04.38330422