Công ty cổ phần Xây Dựng và Chế Biến Lương Thực Vĩnh Hà

Địa chỉ:           9A Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại:       (84-4) 3.9870011

Fax:               (84-4) 3.9870067

Email:             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:         http://www.vinhha.com.vn